Dofinansowania

Inwestuj w oszczędzanie

 

Skorzystaj z programu

"Mój Prąd 3.0" - zyskaj 3000 złProgram Mój Prąd


Oferowane przez nasz zespół instalacje fotowoltaiczne kwalifikują się do dotacji przyznawanych w ramach programu „Mój Prąd”. Dzięki temu każde gospodarstwo może oszczędzić nawet do 3000 zł – właśnie tyle wynosi maksymalne dofinansowanie. Warunkiem jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW, złożenie wniosku i podpisanie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym. Łączna kwota zwrotu może wynosić aż do 50% wartości inwestycji, podczas gdy pozostałe wydatki można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.


Przyłączenie do sieci energetycznej

Nasi doradcy przygotują wszystkie formalności dotyczące przyłączenia do sieci energoelektrycznej:

- Poinformujemy operatora o przyłączeniu mikroinstalacji do jego sieci elektroenergetycznej,

- Operator zweryfikuje wniosek i dokona montażu licznika dwukierunkowego,

- Za pośrednictwem poczty otrzymasz aneks do umowy oraz dokument dotyczący przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

Pamiętaj, że nic nie zapłacisz za przyłączenie do sieci. Operator założy urządzenia na własny koszt.

Skorzystaj z programu "MÓJ PRĄD"


Nasi dorady pomogą we wszystkich formalnościach dotyczących dofinansowania:


- dojeżdżamy do klienta,

- wypełniamy wniosek wraz z klientem,

- monitorujemy na jakim etapie jest złożony wniosek,

- kontrolujemy czy dotacja została wypłacona.

Ile wyniesie dotacja?

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” będzie mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, nie będzie jednak mogła przekroczyć 3 tys. złotych. Ze względu na to, że koszt instalacji fotowoltaicznej zwykle przekracza 10 tys. zł w praktyce większość ubiegających się o dofinansowanie otrzyma maksymalną kwotę – 3 tys. zł. W programie można zamontować instalacje o mocy od 2 do 10 kWp.

Dodatkowo dotacja udzielona w ramach programu Mój Prąd przeznaczona na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej i jest zwolniona z podatku PIT. To znaczy, że w przypadku otrzymania maksymalnej wartości dofinansowania, beneficjent otrzyma całość dotacji, czyli 3000 zł “na rękę”.

Potrzebne dokumenty:


Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć:


  • fakturę za zakup i montaż instalacji PV
  • dowód zapłaty faktury
  • dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW)

Kto może skorzystać z dotacji?

Z dotacji „MÓJ PRĄD” może skorzystać każde gospodarstwo domowe, które wspiera budowę nowych instalacji fotowoltaicznych. Nie jest to program dla firm.

Wypełnij formularz - przygotujemy bezpłatną ofertę